Omschrijving (toelichting)

In 2022 geven we een vervolg aan de netwerkbijeenkomsten van het lokaal netwerk "Een tegen Eenzaamheid". In het netwerk vervullen we de rol van aanjager en verbinder. We organiseren twee keer per jaar bijeenkomsten over thema's rondom het bevorderen van sociale verbondenheid en het tegengaan van eenzaamheid. We sluiten aan bij de behoefte  van het netwerk (doelgroepen jongeren, volwassen en ouderen). Bestrijding van eenzaamheid is een belangrijk onderdeel van ons inclusiebeleid, zie programma 1.

Omschrijving (label)
Begroting 2022