Omschrijving (toelichting)

Gelijktijdig met het invoeren van de Omgevingswet, 1 juli 2022, is de invoering van de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) gepland; voor bouwwerken in gevolgklasse I. Voor het grootste deel van de aanvragen om een Omgevingsvergunning bouwen zal de Wkb van toepassing zijn. De bouwtechnische toets wordt vanaf dan gedaan door een erkende, private, kwaliteitsborger. Dit moet leiden tot een betere bouwkwaliteit. Hierdoor heeft de Gemeente Gooise Meren minder werk aan het toetsen van de vergunning en moet dus ook minder leges in rekening brengen. Naar verwachting zal dit 25% minder legesopbrengsten betekenen.

Naast het toetsen door de kwaliteitsborger zal het huidige systeem van toetsen door de gemeente nog enige jaren voort blijven bestaan voor gevolgklasse II en III. Hiervoor zal geschoolde capaciteit beschikbaar voor moeten blijven.

Omschrijving (label)
Begroting 2022