Omschrijving (toelichting)

We zetten in op de uitvoering van de Gebiedsvisie en het Centrumplan Bussum. Hierbij moet worden gedacht aan concrete en zichtbare acties op korte termijn en transformatie van winkels naar woningen en andere functies.

Om het kernwinkelgebied Bussum compacter, aantrekkelijker en economisch vitaler te maken werken met de provincie mee in het ‘Project woningen voor winkels”. Het project heeft als doelstelling meer woningen te realiseren in centrumgebieden en saneren van (leegstaande) detailhandel vierkante meters.

Omschrijving (label)
Begroting 2022