Omschrijving (toelichting)

Medewerkers van gemeente Gooise Meren worden geacht te werken volgens de meldcode. Deze meldcode is de basis voor de aanpak bij signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling. In 2022 wordt het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers aangepast, zodat kennisnemen van de meldcode daarin een vaste plek krijgt. Zo weten medewerkers welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Omschrijving (label)
Begroting 2022