Omschrijving (toelichting)

We stimuleren andere (particuliere) vormen van vervoer in aanvulling op het reguliere openbaar vervoer (zoals het Automaatje van de ANWB, vervoersinitiatieven zoals St. Zonnebloem en St. Rolstoelbus of de carpoolachtige app ‘Slinger’).

Omschrijving (label)
Begroting 2022