Omschrijving (toelichting)

In de lokale aanpak radicalisering en polarisatie staat een combinatie van preventie, repressie en nazorg centraal. De gemeente werkt samen met de ketenpartners uit het veiligheids- en Sociaal domein.
In regionale overleggen wordt informatie gedeeld en afgestemd om signalen van radicalisering en polarisatie in een vroeg stadium met alle ketenpartners te delen en voortijdig op te kunnen handelen. 

Omschrijving (label)
Begroting 2022