Omschrijving (toelichting)

Het Zorg- en Veiligheidshuis is het escalatiepunt als in reguliere uitvoering geen oplossing gevonden kan worden. Het Zorg- en Veiligheidshuis richt zich op het bestrijden van ernstige overlast en criminaliteit, door recidive en maatschappelijke uitval te voorkomen.Het Zorg- en Veiligheidshuis vormt de verbinding tussen straf en zorg. De meerwaarde van de samenwerking zit in de ketenoverstijgende aanpak, die de afzonderlijke aanpakken versterkt. Daarbij behouden alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden

Omschrijving (label)
Begroting 2022