Omschrijving (toelichting)

De wijkbrandweer zal brandveilig leven bevorderen door samen te werken met de partijen die de meeste invloed hebben op de risicogroepen. De kennis en expertise van de brandweer kan via organisaties, die achter de voordeur van de kwetsbare groepen komen, worden overgebracht. 

Omschrijving (label)
Begroting 2022