Omschrijving (toelichting)

Door de coronamaatregelen ontstond de behoefte om meer activiteiten te organiseren voor jongeren.  Er wordt ingezet op Esports & gaming met een interactieve speelmuur. Dit is een effectief middel om jongeren te bereiken en vervolgens te laten bewegen. We willen Esports & gaming komend (school)jaar laten terugkomen in wekelijks aanbod en eendaagse events in de schoolvakanties, waarbij ook wordt gedacht aan samenwerking met verenigingen. Er zal ook worden gekeken naar de mogelijkheden van Esports voor senioren. De interactieve speelmuur is heel geschikt om senioren die weinig bewegen te enthousiasmeren meer te gaan bewegen of degenen die al bewegen veelzijdiger te laten bewegen. De situatie rond corona heeft bevestigd dat verenigingsondersteuning ook de komende tijd een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de buurtsportcoaches zal zijn.

Verder wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van sportactiviteiten voor jongeren binnen GGZ trajecten.

Omschrijving (label)
Begroting 2022