Omschrijving (toelichting)

We informeren bewoners over klimaatverandering, klimaat- / waterbestendig bouwen en inrichten, subsidieregelingen en dergelijke. Dat doen we via gemeentelijke (sociale) media zoals de website, Facebook, Twitter, flyers, folders etc. Het doel van deze informatie: het moet voor bewoners en bedrijven duidelijk zijn wat de gemeente doet en waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn.

Omschrijving (label)
Begroting 2022