Omschrijving (toelichting)

We hebben behoefte aan nader inzicht in de huidige en toekomstige capaciteit en kwaliteit van onze gymzalen in relatie tot gebruik voor bewegingsonderwijs. Hiervoor gaan we een integraal plan opstellen dat een meerjarenperspectief biedt vergelijkbaar met het integraal huisvestingsplan  onderwijs (IHP).

Omschrijving (label)
Begroting 2022