Omschrijving (toelichting)

Initiatiefnemers en de gemeentelijke organisatie zijn er bij gebaat duidelijkheid te hebben hoe de financiering geregeld is voor kansrijke initiatieven vanuit bewoners (overheidsparticipatie). In 2022 streven wij naar één nieuw budget dat zal bestaan uit (deels) bestaande budgetten om budgettair neutraal te blijven.

Omschrijving (label)
Begroting 2022