Omschrijving (toelichting)

De auto is zeer dominant in het ruimtegebruik. Het is straks niet meer vanzelfsprekend dat de auto de eerste rechten heeft op het gebruik van de openbare ruimte. Hoewel wij het belangrijk vinden dat bewoners en bezoekers een parkeerplaats kunnen vinden, kan dat soms lastiger worden. Er wordt een start gemaakt met parkeerverwijzingen naar parkeerterreinen (parkeerroutes) en het verminderen van de hoeveelheid auto’s in Naarden Vesting (autoluw).

Omschrijving (label)
Begroting 2022