Omschrijving (toelichting)

Per 1 september 2021 is de harmonisatie van het beheer- en tariefstelsel voor de buitensport ingegaan. In de maanden daarna worden waar nodig bestaande knelpunten opgelost, houden we de vinger aan de pols en worden waar nodig processen geoptimaliseerd.

Omschrijving (label)
Begroting 2022