Omschrijving (toelichting)

De huur- en erfpachtovereenkomsten zijn getoetst aan de vigerende wetgeving, met name aan de wet Markt & Overheid. 

Niet correcte huren zullen waar mogelijk worden gecorrigeerd. 

Omschrijving (label)
Begroting 2022Toelichting

--

Kwaliteit

Vanuit het bestand van niet correcte huren zal conform de juridische mogelijkheden dit steeds verder worden rechtgetrokken.