Omschrijving (toelichting)

Wij zijn lid van Operatie Steenbreek. We communiceren breed over het belang van vergroening van percelen en stimuleren om tuinen te ontharden, groene daken aan te leggen, een regenton te plaatsen en/of af te koppelen. Te veel bestrating in de tuinen zorgt namelijk voor problemen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte, vermindert de biodiversiteit en zorgt voor opwarming van de kernen. Samen met Samen Sneller Duurzaam (SSD) plaatsen we in 2022 meerdere artikelen in de lokale kranten en op social media over dit onderwerp om inwoners hierover te blijven informeren en te stimuleren ook zelf aan de slag te gaan. Daarbij wordt ook de website duurzaam.gooisemeren.nl onder de aandacht gebracht. Ook organiseren we in samenwerking met IVN Gooi en omstreken een aantal workshops over een 'levende tuin'.

Omschrijving (label)
Begroting 2022