Omschrijving (toelichting)

In 2022 worden klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd voor de kanalen "balie" en "telefonie". Dit om de tevredenheid van inwoners/ bedrijven over onze dienstverlening op deze kanalen te meten en daar waar mogelijk te verbeteren.

Omschrijving (label)
Begroting 2022