Omschrijving (toelichting)

We versterken en professionaliseren het samenwerkingsverband met Samen Sneller Duurzaam door:

  • De beschikbare middelen van het Initiatievenfonds Duurzaamheid met prioriteit, maar niet uitsluitend, te besteden aan initiatieven met een focus op circulaire economie, stadslandbouw, vergroening en versterking biodiversiteit. Daarnaast onderzoeken we of de middelen van het Initiatievenfonds in de loop van de komende jaren afgebouwd kunnen worden.
  • Het netwerk van Ambassadeurs Samen Sneller Duurzaam te verbinden met het netwerk van ondernemers in Gooise Meren. Hiermee creëren we meer verbondenheid, betrokkenheid en initiatiefkracht van en bij ondernemers.
  • De Stichting Gerben Struik te ondersteunen in haar ontwikkeling en zoektocht naar externe fondsen die ingezet kunnen worden voor de duurzame opgaven in Gooise Meren. 

Omschrijving (label)
Begroting 2022