Omschrijving (toelichting)

Met Versa Welzijn zijn er heldere en doelgerichte subsidieafspraken gemaakt die ingaan in 2022. Ook zijn er voortaan in elk subsidiejaar zogenaamde 'focusgesprekken' tussen de (wijk)wethouders, gebiedsgerichte teams (GT's) van Versa Welzijn en (beleids)medewerkers van de gemeente. Zo blijven we voortdurend met elkaar in gesprek, zodat de inzet van subsidie voor het welzijnswerk blijft aansluiten op actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Omschrijving (label)
Begroting 2022