Omschrijving (toelichting)

Om aan te sluiten bij de werkwijze van BORG  is het aantal werven teruggebracht naar 2. Zodra dat mogelijk is wordt de werf in Muiderberg ontmanteld worden en plaats maken voor het IKC Muiderberg. 

Omschrijving (label)
Begroting 2022