Omschrijving (toelichting)

De exploitatielasten worden inzichtelijk gemaakt en doorbelast aan de gebruikers als dat nog niet of niet volledig gebeurd. Daarbij beoordelen we of deze kosten mogelijk teruggebracht kunnen worden.

Omschrijving (label)
Begroting 2022