Omschrijving (toelichting)

Meer gemeentelijke monumenten betekent ook meer monumenteneigenaren. Om meer eigenaren te kunnen faciliteren houden we in 2022 de bestaande subsidieregeling voor restauratie en onderhoud tegen het licht en stellen we hier binnen het bestaande budget meer geld voor beschikbaar. Om extra aandacht te vestigen op gemeentelijke monumenten, willen we eigenaren van gemeentelijke monumenten de mogelijkheid aanbieden van een monumentenschildje op de gevel.

Omschrijving (label)
Begroting 2022