Omschrijving (toelichting)

Gooise Meren heeft bestuurlijke samenwerking hoog in het vaandel staan. Tegelijkertijd is het voor Gooise Meren van belang een scherp beeld te hebben van de resultaten die samenwerking moet opleveren. De  vastgestelde nota verbonden partijen (voorzien: herfst 2021) biedt een strategisch perspectief op samenwerking, op de doelen die we hierbij voorstaan en de inzet die we  zelf willen doen om die doelen te realiseren.   

Omschrijving (label)
Begroting 2022