Omschrijving (toelichting)

Vanuit het Sportakkoord worden op het gebied van duurzaamheid verschillende stappen gezet. Er worden duurzaamheidsscans uitgevoerd en er liggen plannen voor de aanleg van zonnepanelen en isolatiewerkzaamheden bij enkele verenigingen.

Omschrijving (label)
Begroting 2022