Omschrijving (toelichting)

Tijdens de uitvoering van het meerjarenonderhoud zullen, waar dat technisch en financieel mogelijk is , ook duurzaamheidsmaatregelen worden uitgevoerd.
Zo kunnen we stapje voor stapje, ook met de opgedane kennis en ervaring uit de ESCo, ons vastgoed verduurzamen. Ons streven is om in 2030 het gemeentelijk vastgoed energieneutraal en vergroend te hebben. 

Omschrijving (label)
Begroting 2022