Omschrijving (toelichting)

Dit doen we door:
• Betreffende inwoners van Gooise Meren een starterslening aanbieden voor de aankoop van de eerste woning in de gemeente.
• Afspraken maken met corporaties over 1e toewijzing bij nieuwbouw van sociale huur om doorstroming te stimuleren.
• Prestatieafspraken maken met corporaties over liberalisatie t.b.v. middenhuur en toewijzing sociale koopproducten.

Omschrijving (label)
Begroting 2022