Omschrijving (toelichting)

Er wordt een kerncollectie vastgesteld van de kunst in het bezit van de gemeente. Onderzoek moet uitwijzen welk deel nog aan kunstenaars moet worden aangeboden in het kader van de voormalige BKR-regeling. Met de verzekeraar worden de condities van de verschillende ruimtes waarin de kunst zich bevindt getoetst en zo nodig geoptimaliseerd. 

Omschrijving (label)
Begroting 2022Toelichting

--

Kwaliteit

De kunstcollectie van de gemeente bevindt zich in een nieuw depot in het gemeentehuis. De collectie is getaxeerd. Dat geldt ook voor het deel dat aanwezig is in het streekarchief Naarden, de kazerne in Muiden en het stadhuis in Naarden. Het taxatierapport wordt ook gebruikt door de verzekeraar. De taxateur beoordeelt ook ons voorstel voor de kerncollectie, waarin met name kunstwerken behouden blijven van kunstenaars met een binding met Gooise Meren of directe omgeving (geboren, woonachtig, werkzaam) en / of  kunstwerken met een weergave van de Gooise Meren of directe omgeving.