Omschrijving (toelichting)

Om fietsgebruik aan te moedigen zijn goede en veilige parkeervoorzieningen nodig bij stations, bushaltes, in het centrum en bij winkels en sportvelden. Goede parkeervoorzieningen dragen bij aan de toegankelijkheid voor voetgangers en mindervaliden. In 2022 start de inventarisatie waar welke voorzieningen gewenst zijn en tegen welke investering.

Omschrijving (label)
Begroting 2022