Omschrijving (toelichting)

Dit doen we door:
• Het aardgasloos bouwen van alle nieuwbouw sociale huurwoningen.
• Het realiseren van aardgasvrije wijken in samenwerking met onze regionale partners vanuit de Regionale Energie Strategie.
• Continueren en intensiveren van de ondersteuning van de buurtgerichte aanpak voor het verduurzamen van particulieren woningen. Hierbij werken we samen met onze partners binnen Samen Sneller Duurzaam zoals WattNu en georganiseerde bewonersnetwerken in de wijken.
• Duurzaamheidsleningen te verstrekken die particuliere woningeigenaren kunnen gebruiken om hun woning te verduurzamen. We verhogen het budget van de duurzaamheidslening met 5 ton van € 600.000 naar € 1.100.000. Bijkomende kosten zijn de rentelasten (circa 1% op jaarbasis) en per 2022 een vaste vergoeding voor de basisdienstverlening vanuit SVn van € 3.750 (ex btw). Deze laatste kosten worden vanuit bestaand budget gedekt. De duurzaamheidslening voorziet in een behoefte. Met deze ophoging kan het revolverend fonds voor de duurzaamheidslening weer vooruit. Onderzocht gaat worden wanneer het fonds revolverend is en of aanpassing van de verordening nodig is om maximaal effect te bereiken wat betreft de verduurzaming van woningen in particulier bezit.

Omschrijving (label)
Begroting 2022