Omschrijving (toelichting)

De gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op gebied van schuldhulpverlening zijn uitgebreid met name op het gebied van preventief en stress-sensitief werken. De ontwikkelingen implementeren wij in onze organisatie; in 2022 is een uitgebreid team Schuldhulpverlening operationeel. Samen met hulpverlenende organisaties werken wij preventief met vroegsignalering bij betalingsachterstanden en vroegtijdige dienstverlening om (beginnende) schulden zo vroeg mogelijk aan te pakken. Ook in 2022 bieden wij maatwerk aan de gedupeerden van de Toeslagenaffaire. Daarnaast versterken wij het netwerk van dienstverlenende organisaties en brengen wij met een informatiecampagne voor intermediairs onze voorzieningen voor schuldhulpverlening breed onder de aandacht.

Omschrijving (label)
Begroting 2022