Omschrijving (toelichting)

Wij bieden passende en rechtmatige inkomensondersteuning aan onze inwoners. Inburgeraars met een uitkering ontzorgen wij, bijvoorbeeld door de vaste lasten op de uitkering in te houden. Armoede kan een oorzaak en/of een gevolg zijn van sociaal isolement (eenzaamheid). De aanpak tegen sociaal isolement wordt nader beschreven in hoofdstuk 7 paragraaf 4. 

Omschrijving (label)
Begroting 2022