Omschrijving (toelichting)

Wij dragen bij aan het opstellen van regionale visies, waaronder de Regionale Samenwerkingsagenda Regio Gooi en Vechtstreek.

Omschrijving (label)
Begroting 2022