Omschrijving (toelichting)

Door Jeugd en Gezin is medio 2020 gestart met de interventie Stevig Ouderschap. Jeugdverpleegkundigen ondersteunen kwetsbare ouders intensief en thuis de eerste paar maanden, gelijk vanaf de geboorte. In 2021 evalueren we of deze interventie succesvol is en structureel moet worden ingezet vanaf 2022.

We continueren,  in 2022 en daarna, de jongerenconsulent bij de Uitvoeringsdienst. Deze functionaris is gepositioneerd vanuit het team Maatschappelijke Zorg en werkt outreached. Eén van de speerpunten is het bestrijden van jeugdwerkeloosheid. Zie ook programma 6, deelhoofdstuk 1.

Omschrijving (label)
Begroting 2022