Omschrijving (toelichting)

In de regio werken we intensief samen om onze inwoners gezonder te maken op weg naar 2040. We zetten in op leefstijl, gezond gedrag en een gezonde leefomgeving en hebben onze ambities en activiteiten gebundeld in het preventieprogramma 2019-2022: Samen voor Gezond. We zetten in 2022 verdere stappen richting een lokaal preventieprogramma voor de aanpak van de landelijke thema's roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. We bouwen daarbij voort op  de programma’s/activiteiten: Preventie en Handhaving Alcohol Jeugd, activiteiten voor jong en oud door buurtsportcoaches, rookvrije omgeving, programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).

Omschrijving (label)
Begroting 2022