Omschrijving (toelichting)

Om het aantal ongewenste autoverplaatsingen te verminderen, worden kansen voor deelauto’s en deelfietsen onderzocht. Allereerst worden plaatsingscriteria opgesteld, waarna voorstellen worden ontwikkeld voor het aanwijzen van geschikte locaties.

Omschrijving (label)
Begroting 2022