Omschrijving (toelichting)

Voor het borgen van de afvoer van stedelijk water (huishoudelijk afvalwater en hemelwater) moet onderhoud worden gepleegd. Daarnaast dienen riolering en gemalen na het verlopen van hun levensduur te worden vervangen. 

Omschrijving (label)
Begroting 2022