Omschrijving (toelichting)

Wij zorgen voor goede inburgeringsvoorzieningen met de inkoop van taaltrajecten en participatieactiviteiten. Wij richten conform de wet een Brede Intake in (een onderzoek naar de individuele situatie, capaciteiten en mogelijkheden) om inburgeringsplichtigen te voorzien van adequaat advies en begeleiding. Wij bekostigen een consulent inburgering om de inburgeraars te begeleiden in hun inburgeringstraject.

Omschrijving (label)
Begroting 2022