Omschrijving (toelichting)

Wij vinden een goede balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid belangrijk. Het drukke autoverkeer wordt in centrumgebieden als last ervaren. Daarom ontwikkelen wij plannen om centrumgebieden autoluw te maken. Verkeer dat daar geen bestemming heeft, laten we waar mogelijk om de kern heen rijden. Hiervoor kunnen verkeerscirculatiemaatregelen (instellen éénrichtingverkeer) en het weren van bezoekersparkeren worden toegepast. Er is een start gemaakt met het verminderen van de hoeveelheid auto’s in Naarden Vesting (autoluw).

Omschrijving (label)
Begroting 2022