Omschrijving (toelichting)

Het in stand houden van erfgoed is de kerntaak van gemeentelijk erfgoedbeleid. Net zoals voorgaande jaren blijven we in de periode 2022-2025 inzetten op het actualiseren van de monumentenlijst. Daarbij geven we eerst aandacht aan de kernen waar in het verleden minder gemeentelijke monumenten zijn aangewezen, namelijk Muiderberg en Muiden. Daarnaast onderzoeken we de wenselijkheid en mogelijkheid van het op gemeentelijk niveau aanwijzen van beschermde stads- en dorpsgezichten. Ook bekijken we of we panden, die net niet de monumentenstatus verdienen maar wel beeldbepalend zijn, via het Omgevingsplan kunnen beschermen als ‘karakteristiek pand’.

Omschrijving (label)
Begroting 2022