Omschrijving (toelichting)

Ter vervanging van de voormalige dorpsmanager Bussum gaan we werken met een Manager Vitale kernen. Deze functionaris bouwt samen met de gemeente, ondernemers en de vastgoedsector aan een gunstig economisch en investeringsklimaat in de kernen. De manager Vitale keren is medeopsteller van plannen om de formele en informele werklocaties in de gemeente aantrekkelijk, vitaal en toekomst bestendig te maken.

Als belangrijke taak heeft de Manager vitale kernen het zoeken naar passende invulling van vastgoed om zodoende de leegstandscijfers te verminderen.

Omschrijving (label)
Begroting 2022