Omschrijving (toelichting)

Er zijn diverse lespakketten voor scholen ontwikkeld om verkeerslessen te geven. Wij moedigen scholen aan deze te gebruiken.
Ook in 2022 maken wij het mogelijk dat basisscholieren aan een praktisch verkeersexamen kunnen deelnemen.

Omschrijving (label)
Begroting 2022