Omschrijving (toelichting)

In 2021 zijn, samen met inwoners en energiecoöperatie Wattnu, stappen gezet om een warmtenet op basis van aquathermie te realiseren in Muiderberg. Wanneer begin 2022 een definitieve ‘go’ gegeven kan worden, zullen in 2022 verdere stappen worden gezet, waarbij het benutten van de koppelkans met geplande rioolwerkzaamheden een belangrijke rol speelt.

Omschrijving (label)
Begroting 2022