Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Aan de raad


Met gepaste trots presenteren wij u de jaarstukken van het jaar 2023 van Gooise Meren. Een jaar dat gekenmerkt werd door politieke dynamiek, financiële uitdagingen en vooral ook door vooruitgang. We zijn met volle energie en toewijding aan de slag gegaan met ons nieuwe ambitieuze College Uitvoeringsprogramma, dat als doel heeft het realiseren van een nog betere leefomgeving voor al onze inwoners.

We kunnen melden dat we het jaar hebben afgesloten met een voordelig resultaat van 9,5 miljoen euro, dat vooral terug te voeren is op incidentele voordelen. De financiële situatie van de gemeente is goed; ons rapportcijfer voor de financiële kengetallen over 2023 blijft met een 8,3, net als in 2022, boven de streefwaarde. 
Terugkijkend op het afgelopen jaar stellen we met tevredenheid vast dat we belangrijke stappen hebben gezet. De focus lag op uitvoering van ambities, plannen en beleid; in verbinding met onze inwoners.

Het behaalde positieve resultaat is niet alleen financieel van aard, maar weerspiegelt ook de tastbare vooruitgang die we hebben geboekt in het realiseren van onze doelstellingen. We mogen er in dat verband trots op zijn dat de organisatie in deze krappe arbeidsmarkt een redelijke bezetting kent. Een organisatie die bovendien  voldoende flexibel is om de ambities van ons college vorm te geven naast de reguliere taken en de extra wettelijke taken. Dan gaat het over bijvoorbeeld de opvang van Oekraïners en de uitkering van de energietoeslag. 

Namens het gemeentebestuur wil ik alle betrokkenen bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en vertrouwen in het afgelopen jaar. Laten we samen blijven bouwen aan een gemeente waar het goed samen wonen, werken en recreëren is.
 
Met vriendelijke groet,

 

Namens college van burgemeester en wethouders,
Mark Marshall
Wethouder Financiën