Financiële recapitulatie

Financiële recapitulatie

Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie
Overzicht van Baten en Lasten
Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000) Lasten/ Baten Realisatie 2022 Primitieve Begroting 2023 Begroting inclusief wijzigingen 2023 Realisatie 2023 Verschil (Bedrag) 2023 V/N (V=Voordeel N=Nadeel)
1. Voor en van iedereen L 28.624 26.337 27.087 25.599 1.487 V
B -2.518 -3.384 -3.700 -3.254 -447 N
Saldo van baten en lasten 26.105 22.953 23.386 22.345 1.040 V
2. Kansrijk opgroeien L 20.319 19.954 22.071 23.201 -1.130 N
B -862 -230 -483 -864 380 V
Saldo van baten en lasten 19.456 19.724 21.588 22.337 -750 N
3. Passend wonen in een groene omgeving L 37.922 40.867 42.998 42.490 508 V
B -24.280 -23.878 -28.933 -30.280 1.346 V
Saldo van baten en lasten 13.642 16.989 14.064 12.211 1.854 V
4. Economisch vitaal en bereikbaar L 36.659 25.786 42.924 42.037 887 V
B -25.836 -17.079 -31.957 -32.845 888 V
Saldo van baten en lasten 10.823 8.707 10.967 9.192 1.775 V
5. Duidelijke en transparante dienstverlening L 14.135 12.706 15.495 16.951 -1.456 N
B -3.045 -825 -2.988 -3.746 758 V
Saldo van baten en lasten 11.090 11.881 12.507 13.206 -698 N
6. Financieel gezond L 5.850 6.088 7.210 8.289 -1.078 N
B -2.849 -3.036 -3.567 -6.408 2.841 V
Saldo van baten en lasten 3.000 3.053 3.643 1.881 1.763 V
Algemene dekkingsmiddelen L 8.025 1.163 7.894 1.171 6.723 V
B -109.142 -107.602 -114.611 -112.757 -1.854 N
Saldo van baten en lasten -101.117 -106.439 -106.716 -111.586 4.869 V
Overhead L 20.589 23.977 26.110 26.222 -112 N
B -543 -152 -37 -581 544 V
Saldo van baten en lasten 20.045 23.825 26.072 25.641 432 V
Onvoorzien L 10 10 10 0 10 V
B 0 0 0 0 0 N
Saldo van baten en lasten 0 10 10 0 10 V
Vpb L 0 0 0 18 -18 N
B 0 0 0 0 0 N
Saldo van baten en lasten 0 0 0 18 -18 N
Totaal Lasten L 165.039 156.888 191.799 185.979 5.820 V
Totaal Baten B -169.077 -156.185 -186.277 -190.734 4.457 V
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -4.038 703 5.523 -4.755 10.277 V
Toevoegingen in reserves
Programma 2 L 237 0 0 0 0 N
Programma 3 L 0 0 4.777 4.777 0 N
Programma 6 L 4.564 0 4.019 4.019 0 N
Onttrekkingen reserves
Programma 1 B -308 -171 -239 -239 0 N
Programma 2 B -444 -91 -335 -163 -172 N
Programma 3 B -39 0 -510 -510 0 N
Programma 4 B -120 0 -102 -23 -79 N
Programma 6 B -6.944 -441 -13.133 -12.630 -504 N
Gerealiseerd saldo reservemutaties -3.055 -703 -5.523 -4.768 -755 N
Gerealiseerd resultaat -7.093 0 0 -9.522 9.522 V