Bijlage 1 Overzicht investeringen

Overzicht Investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht Investeringen

Toelichting:
In onderstaande overzicht worden de lopende en afgesloten investeringen weergegeven. De af te sluiten investeringen zijn in het grijs weergegeven. De overige investeringen lopen nog door naar 2024 en verder.

 

Regelnr. Nummer Investering Begrote uitgaven t/m 2023 Begrote inkomsten t/m 2023 Werkelijke uitgaven t/m 2023 Werkelijke inkomsten t/m 2023 Werkelijke uitgaven in 2023 Werkelijke inkomsten in 2023
1 Programma 1
2 7160312 Opslagruimte Sportpark Zuid 323.100 0 339.779 1.932 150.984 0
3 7160339 Kleedkamers vv NVC 1.444.000 81.260 10.239 81.260 10.239
4 7160341 Rugbyclub 't Gooi kleedkamers 148.000 133.000 133.000 0
5 7160342 Hockeyclub Naarden kleedkamers 315.000 315.000 315.000 0
6 7160343 B.F.C. kleedkamers 1989 143.000 0 0 0
7 7160344 B.F.C. kleedkamers 2009 51.000 0 0 0
8 7160345 SC Muiderberg kleedkamers 139.000 0 0 0
9 7160346 Rugbyclub ’t Gooi onderhoudsruimte 32.000 29.000 29.000 0
10 7160347 Hockeyclub Naarden kantine 147.000 147.000 147.000 0
11 7160353 Sporthal Bredius scheidingswand 95.000 79.503 7.576 79.503 7.576
12 7170061 Ren.velden1,mini1,mini2 BFC Meerw. B'sum 392.000 387.511 64.638 17.673 0
13 7170062 Renovatie veld 4 SDO De Kuil Bussum 339.000 300.554 50.003 14.451 0
14 7170066 3e halve Hockeyveld Bredius 503.000 478.339 83.522 478.339 83.522
15 7170067 Toplaagrenovatie veld 1 SC Muiderberg 91.000 96.123 44.105 0
16 7170068 Infiltratieveld atletiekbaan 27.000 0 -24.880 0
17 7170069 Led verlichting HCAW 134.000 100.000 100.000 0
18 7170070 LED Verlichting sc Muidenberg 27.000 0 31.915 5.585 31.915 5.585
19 7170075 Hockeyclub Naarden oefenveld 94.000 0 0 0
20 7210271 Herstel Vestingwallen (Verd Vest.Muiden) 2.012.000 313.500 3.946.866 308.851 142.253 0
21 7210333 Stalen damwand Oost. Vestingwal Muiden 1.600.000 1.000.000 239.092 0 0
22 Programma 2
23 7160300 Voorb.krediet ren. Willem de Zwijger 909.779 312.433 0 0
24 7160302 Voorbereidingskrediet KC de Meerstroom 747.050 657.970 359.312 0
25 7160306 Nieuwbouw Min. Calsschool 159.360 0 0 0
26 7160315 Renovatie Vondel school 9.870.000 860.000 1.171.073 0 595.073 0
27 7160316 Renovatie Juliana school/Dalton 2.384.720 2.385.749 222.285 0
28 7160317 Renovatie Indon school 1.796.620 1.785.402 116.461 0
29 7160320 Nieuwbouw Tweemaster 5.158.120 1.410.970 1.114.240 0
30 7160329 VBK Hocras locatie tijdelijke HV VO 275.000 364.957 91.377 0
31 7160333 Gooilandsch: Gymzaal aanpassen etc. 111.000 0 0 0
32 7160336 Speellokaal Jozefschool 331.000 13.401 13.401 0
33 7160337 Gootconstructie Villa Zeezicht 152.000 44.118 44.118 0
34 7160338 Instandhouding Goois Lyceum 363.000 362.574 362.574 0
35 7160340 Kleine invest. Onderwijshuisvesting 57.000 9.624 9.624 0
36 7200109 OLP Asko KC Muiderkring 294.478 71.196 0 0
37 Programma 3
38 7120157 Riolering Beerensteinerlaan Pj 190 3.771.000 3.260.404 3.342.091 3.340.153 84.298 482.356
39 7120195 Urnenvoorziening Oude Begraafplaats 34.700 0 11.848 0 0 0
40 7120207 Riolering Vlietlaan Pj 193 2.502.932 202.800 2.191.768 407.619 272.520 0
41 7120208 Riolering Spiegelstr. e.o. Pj 194 2.684.000 496.912 0 0
42 7120228 Hemelwateropgaven duurzaam&klimaat 2023 501.000 0 0 0
43 7120249 Riolering w. entree station N'en-B'um 489.000 383.269 383.269 0
44 7120250 Riolering Eikenlaan Pj 213 1.126.968 422.208 1.090.860 422.208 0 267.544
45 7120255 GOMM Muiderberg, van der Helstpark 5.114.000 345.000 502.849 55.169 0
46 7120259 VBK Riolering Graaf Wichmanlaan e.o. 954.000 544.709 172.799 0
47 7120261 VBK GOMM Muiden, Vesting Oost 268.000 121.666 38.111 0
48 7120262 VBK Riolering Oostereng deelplan 1 218.000 43.828 6.360 0
49 7120263 VBK GOMM Muiderberg, Dorpsstraat 780.000 37.551 36.786 0
50 7120264 VBK Riolering Olmenlaan 111.000 0 0 0
51 7120266 VBK Riolering Slochterenlaan 389.000 230 0 0
52 7120268 Verv. rioolgemaal IJsselmeerweg civiel 89.000 87.007 87.007 0
53 7120269 Verv. rioolgemaal IJsselmeerweg mech. 80.250 80.085 -80.085 0
54 7120270 VBK Vervanging riolering Lorenzweg 167.000 684 684 0
55 7120271 Vervanging groen begraafplaatsen 2023 83.000 29.527 29.527 0
56 7120274 VBK Muiderberg Brink 778.000 11.850 11.850 0
57 7120275 VBK Muiderberg Tesselschadelaan 556.000 18.146 18.146 0
58 7130072 Zonnegeluidswal grondaankoop 99.000 0 0 0
59 7190097 Zoutsilo 190.000 181.659 173.320 0
60 7190098 Fundering zoutsilo 167.000 191.234 139.376 0
61 7210013 Verv.OV:Comp.kw,v.Bredius,Bollelaan 514.547 493.436 15.887
62 7210018 Verv.OV Gooimeer Zuid en Huizerstraatweg 240.600 209.786 0 0
63 7210110 Wegen Beerensteinerlaan e.o. Pj 190 706.000 241.895 768.303 262.848 15.948 0
64 7210172 Wbh. plan Zuidpolderweg 02/16 1.340.600 1.562 0 0
65 7210197 Voorber krediet Tuindorp Keverdijk 221.000 9.577 540 0
66 7210202 Wegen Vlietlaan Pj 193 1.232.790 389.300 1.133.083 271.746 124.721 0
67 7210203 Aanpassing wegvakken overwegen 173.500 75.000 0 0 0
68 7210204 Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194 1.194.000 221.056 201.819 0
69 7210221 Op.verl. Vlietlaan Pj193 189.183 150.951 19.151 0
70 7210223 OV lichtmasten Spiegelstraat Pj 194 159.000 29.437 29.437 0
71 7210224 Vervanging OV: Keverdijk (incl Vaartweg) 153.000 36.058 0 0
72 7210226 Vervanging OV oa Amsterdamsestraatweg 256.000 315.363 200.475 0
73 7210243 Herinrichting Keverdijk 108.920 0 0 0
74 7210246 Plantsoen Vlietlaan Pj 193 244.640 226.038 24.750 0
75 7210247 Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194 115.000 21.291 21.291 0
76 7210257 Vervanging speeltoestellen 2018 190.080 194.841 680 2.503 0
77 7210258 Vervanging speeltoestellen 2019 123.025 58.025 5.000 13.933 0
78 7210269 Busbaan Bredius 1.183.070 765.000 1.067.911 250.942 866.865 250.942
79 7210274 Optimalisatie Naardertrekvaart 450.000 450.000 88.156 88.156 1.331 1.331
80 7210276 Havenkom Naarden 1.010.000 1.010.000 1.175.940 1.175.940 398 398
81 7210281 Meubilair afvalbakken scheiding fracties 167.000 0 0 0
82 7210282 Vervangen populieren Gooimeer fase 1 156.990 0 0 0
83 7210283 Losloopgebieden 55.000 3.188 0 0
84 7210298 Vervanging speeltoestellen 2020 199.225 15.284 3.123 0
85 7210299 Vervanging speeltoestellen 2021 172.225 7.610 7.610 0
86 7210300 Vervanging speeltoestellen 2022 172.225 144.305 143.454 0
87 7210301 VBK Vestingwallen Muiden, fase 2 317.000 143.728 117.611 37.334 117.611
88 7210312 Voorbereid kr Verder md Vesting Muiden 300.000 50.000 514.524 54.628 -38.126 54.628
89 7210314 Op. Verl. Beerensteinerlaan Pj 190 387.000 365.167 7.974 0
90 7210315 Plantsoen Beerensteinerlaan 239.000 257.738 5.696 0
91 7210319 Vervangingsinvesteringen groen 2023 297.383 56.416 56.416 0
92 7210320 Aanleg Tiny Forest 33.000 14.635 4.500 8.631 0
93 7210321 Bomenplan Muiderberg 409.000 78.500 225.977 78.500 179.304 56.000
94 7210322 Vervanging speeltoestellen 2023 197.225 0 0 0
95 7210324 Herinrichting Stationsgebied 1.960.000 800.000 1.400.560 -404.858 0
96 7210326 VBK Woonschepen Singelgracht 50.000 88.136 3.901 0
97 7210335 Groen Eikenlaan Pj 213 104.000 105.487 0 0
98 7210336 Wegen Eikenlaan Pj 213 182.000 178.597 0 0
99 7210337 Spelen Mariahoeve 51.000 81.453 59.759
100 7210338 Openbare verlichting Mariahoeve 384.000 327.790 826 10.571
101 7210339 Groen Mariahoeve 255.000 191.760 33.338
102 7210342 GOMM Muiderberg, van der Helstpark 1.177.000 124.000 116.155 12.697 0
103 7210346 Aanpassing Afrts strweg/Godelindeweg 167.000 85.327 85.327 0
104 7210347 Overloop parkeerplaats/ijsbaan Muiden 101.000 0 0 0
105 7210351 Autoluw Naarden-Vesting 278.000 55.057 55.057 0
106 7210355 GOMM Muiden, Vesting Oost OV 49.501 0 0 0
107 7210360 OV Brediusweg 137.000 68.137 0 0
108 7210365 Speelvoorzieningen Westbatterijpark 144.000 44.000 144.769 40.876 0 9.510
109 7210367 Uitv. Krediet Schootsvelden Zuidoost 5.619.000 4.240.000 824.232 227.761 236.984 227.761
110 7210368 Vervangingsinvestering brug Hamerfort 78.000 80.935 51.748 0
111 7210371 Schoolstraat/Kapelstraat Bussum 205.572 217.187 11.615 325 0
112 7210372 Brug Regenwulp 66.000 72.594 20.762 0
113 7210379 Openbare verlichting Am.foortsestraatweg 81.000 60.099 0 0
114 7210381 VBK Brug Hooftlaan 78.000 135.674 111.420 0
115 7210383 OV Lichtmasten van der Helstpark Pj 216 57.000 5.587 615 0
116 7210384 OV Armaturen van der Helstpark Pj 216 116.000 11.291 1.251 0
117 7210385 Groen van der Helstpark Pj 216 471.000 46.005 5.081 0
118 7210386 Spelen van der Helstpark Pj 216 69.000 6.946 744 0
119 7210388 Uitvoeringskrediet Entree Muiden Z.W. 1.650.000 1.445.000 197.025 39.760 104.384 0
120 7210390 Hoofdgracht Naarderbos 30km 56.000 779 779 0
121 7210391 VBK Muiden autoluw 83.000 18.689 18.689 0
122 7210392 Oversteekbaarheid Cort v.d. Lindenlaan 278.000 48.090 48.090 0
123 7210395 Veilig oversteken Brediusweg 178.000 21.915 21.915 0
124 7210396 Verkeersveilige Brinklaan Noord 83.000 3.893 3.893 0
125 7210398 Bewegwijzering toerisme GM 167.000 0 0 0
126 7210399 Vrijliggend fietspad Mariahoeveweg 1.238.000 879.700 0 0 0
127 7210400 Zonnegeluidswal Naarderwoonbos 2.349.000 1.841.000 651.503 329.098 0
128 7210401 VBK Veerplein/Veerstraat 216.000 188.899 157.169 0
129 7210408 Herinrichting parkeerterrein De Zandzee 1.638.000 143.000 263.749 263.749 0
130 7210409 Zon.geluidswal Geleiderail-Faunapassages 659.000 659.000 0 0 0
131 7210410 VBK Weesperweg Muiden 250.000 0 0 0
132 Programma 4
133 7160331 Renovatie dak Fort E Muiden 47.000 0 0 0
134 7160335 VBK Parkeergarage de Olmen 146.000 148.324 126.267 0
135 7160349 Isolatie Raadhuis Naarden 68.000 6.000 11.410 11.410 0
136 7190054 Vervanging p-automaten (p/14) 98.000 0 0 0
137 7190115 Solar De Rijver 112.000 9.000 19.266 19.266 0
138 7190116 Brandstofcel WKK Raadhuis Naarden 499.000 40.000 84.434 84.434 0
139 7190117 Toegangsapparatuur garage Brediusdam 60.000 21.926 21.926 0
140 7210237 Comm.verk.reg. met computer prov NH 2017 70.000 67.642 11.933 0
141 7210238 Comm.verk.reg. met computer prov NH 2018 77.000 0 0 0
142 7210239 Comm.verk.reg. met computer prov NH 2019 76.000 6.965 0 0
143 7210380 Herinr.P1 en herstel Muiderbos-Muiden 676.000 355.000 255.987 53.740 105.402 0
144 7210397 Toegankelijkheid Vestingwallen 128.000 112.937 112.937 0
145 7210436 VRI Bussummergrindweg 56.000 0 0 0
146 7210437 Cilinder Spieringbrug 96.000 0 0 0
147 7210439 Aanlegvoorziening Amsterdamse poortbrug 50.000 48.688 48.688 0
148 7210440 Brug Echobos 30.000 29.963 29.963 0
149 7210441 Brug Laegieskamp 50.000 28.345 28.345 0
150 7210442 Brug Isaäc da Costalaan 35.000 24.377 24.377 0
151 7210443 OV Armaturen Spiegelstraat Pj 194 198.000 36.657 36.657 0
152 Programma 5
153 7160228 Verbouwing Brandweergarage Muiden 0 0 -1.825.090 0
154 Programma 6
155 7160223 Breeduit aanpassing 450.000 149.842 0 0
156 7160294 Sporthal Bredius 8.079.500 850.000 8.471.364 1.274.580 503.788 86.696
157 7160313 Herstel dak Gebouw G (Oost. vest.wallen) 73.000 1.124 0 0
158 7160327 Uitplaatsing zeeverkenners Westbatterij 220.000 23.212 1.039 0
159 7160348 Renovatie daken De Rijver 123.000 11.000 21.939 21.939 0
160 7160350 Renovatie daken AC Jan Ligthart 808.000 66.000 136.920 136.920 0
161 7160351 Carport De Zandzee 2.865.000 257.000 602.446 4.383 598.062 0
162 7160352 WKO opslag De Zandzee 753.000 67.000 139.202 139.202 0
163 7160354 Renovatie Gemeentewerven (VBK) 150.000 0 0 0
164 7180032 Vw Caddy (93-VTX-3) 48.000 0 0 0
165 7180046 Volkswagen transporter VD-518-S 77.000 0 0 0
166 7180048 Goupil G4 (VVP-80-P) 57.500 47.018 47.018 0
167 7180049 Volkswagen Caddy 28-HTD-4 48.000 0 0 0
168 7180056 Volkswagen Transporter 88.000 0 0 0
169 7180057 VW Amarok 88.000 0 0 0
170 7180058 VW Transporter 88.000 0 0 0
171 7180059 Volkswagen Transporter 88.000 0 0 0
172 7180060 Volkswagen Amarok 88.000 0 0 0
173 7180069 Vw Caddy (14-BZ-TL) 48.000 0 0 0
174 7180070 Goupil G4 (VVP-21-R) 57.500 47.012 47.012 0
175 7190063 Kassa en zuilen (PN18) 51.000 37.005 18.708 0
176 7190075 Werkplekvirtualisatie en backup 1.249.000 1.279.698 279.899 0
177 7190076 Storage & backup/core switches 289.000 0 0 0
178 7190079 Mobiele werkplekken/devices 2023 214.500 220.414 220.414 0
179 7190094 Fysieke hosts, acces switches,wifi 2023 204.000 0 0 0
180 7190106 PVT-solar MFA De Zandzee 2.456.000 220.000 460.363 346.770 460.363 346.770
181 7190107 Warmtepompen MFA De Zandzee 1.227.000 110.000 226.945 226.945 0
182 7190108 Regeltechniek Gemeentehuis GM 57.000 3.000 8.239 8.239 0
183 7190109 Solar Gemeentehuis GM 227.000 18.000 32.867 32.867 0
184 7190110 Luchtbehandeling AC Jan Ligthart 275.000 23.000 46.553 46.553 0
185 7190111 Warmtepompen AC Jan Ligthart 206.000 17.000 34.915 34.915 0
186 7190112 Solar AC Jan Ligthart 206.000 17.000 34.915 34.915 0
187 7190113 Regeltechniek De Rijver 44.000 3.000 7.883 7.883 0
188 7190114 Warmtepompen De Rijver 67.000 6.000 11.635 11.635 0
189 7200098 Programma digitalisering 2022 (5 jaar) 465.000 450.164 0 0
190 7200100 Programma digitalisering 2023 (5 jaar) 773.000 732.370 732.370 0
191 7200103 Sportmaterialen Sporthal Bredius (10 jr) 35.794 29.644 2.771 13.175 1.202
192 7200104 Sportmaterialen Sporthal Bredius (20 jr) 33.662 41.788 2.601 26.328 1.128
193 7200111 Sportmaterialen Sporthal Bredius (15 jr) 43.544 36.266 3.388 16.128 1.469
194 7210327 Inrichting Openb.Ruimte Centr. Keverdijk 1.686.000 1.031.000 920.402 750.000 131.447 500.000
195 Totaal 112.129.378 22.748.307 53.458.954 9.771.950 11.914.435 2.512.267

Voortgang lopende investeringen

Terug naar navigatie - Voortgang lopende investeringen

Van enkele investeringen wordt hieronder de stand van zaken toegelicht.

Regelnr. Toelichting
Programma 1
3 Werkzaamheden worden in 2024 afgerond. Vertraging van de werkzaamheden als gevolg van vleermuizen.
6 t/m 8 en 19 Buitensportharmonisatie gesprekken lopen nog, maar zijn nog niet afgerond.
20 en 21 Het project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment vindt er een afwikkeling van subsidies plaats. De financiële eindverantwoording is eind oktober 2023 bij de provincie Noord-Holland ingediend. Tevens is er een claim bij Waternet ingediend.
Programma 2
23, 29 en 36 De werkzaamheden lopen door in 2024.
24 De aanvraag van het uitvoeringskrediet gaat in april 2024 de bestuurlijke route in. Het aanbestedingsresultaat is eind maart 2024 bekend.
25 Het project ligt op dit moment stil. In afwachting van een nieuwe IHP (Integraal Huisvestingsplan).
26 Nadere uitvoering van de werkzaamheden in 2024 en 2025.
30 In het eerste voortgangsverslag 2024 wordt een verhoging van het budget voor het voorbereidingskrediet aangevraagd. Verder hangt het samen met het nieuw vast te stellen IHP.
31 De werkzaamheden van dit project zijn nog niet opgestart. Nadere informatie volgt in 2024.
32 De werkzaamheden worden in 2024 afgerond.
35 Is geen vaste invulling voor, dus loopt nog door in 2024 tot het moment dat het budget nodig is.
36 Nadere uitvoering van de werkzaamheden in 2024.
Programma 3
39 Voorbereiding voor restauratie is gestart, verwachting om in de zomer 2024 te starten.
41, 68, 70 en 75 De gemeente gaat verder met voorbereidingen van de realisatie en start in het eerste kwartaal van 2024 met de aanbestedingsfase. De fysieke uitvoering van de werkzaamheden kunnen volgens de huidige planning in de tweede helft van 2024 van start gaan.
42 Uitvoering conform aanpak risicovolle locaties wateroverlast zoals vastgesteld door college op 6 juni 2023.
45 en 102 Realisatie start in tweede helft 2024.
46 Uitvoeringskrediet wordt aangevraagd in 2024.
47, 49, 56 en 57 Project is gestart in 2023 nadere uitvoering in 2024.
48 Opdracht naar IPM (Integraal Project Managementteam) in januari 2024.
50 en 51 Project is nog niet gestart en wordt doorgeschoven naar 2026/2027.
54 Deze investering is doorgeschoven naar 2024.
55 De aanplant en vervanging van groen zijn in 2023 in gang gezet en worden in 2024 afgerond.
58 Uitvoering is nog niet gestart en oplevering zal in 2027/2028 zijn, voorbereidingen lopen.
62, 71 en 72 Afronding werkzaamheden in 2024.
64 Het project is in voorbereiding de trekker van dit project is Waternet. Uitvoeringsplanning 2024/2025.
65, 67 en 73 Nadere uitvoering van de werkzaamheden in 2024.
78 Het project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment vindt er een afwikkeling van subsidies plaats. De financiële eindverantwoording in 2024 in te dienen bij de provincie Noord-Holland.
79 On hold. Het project ligt nu stil.
81 Op dit moment wordt het afvalbakkenplan afgerond. In 2024 wordt dit vastgesteld en kan er begonnen worden met de uitvoering.
82 t/m 86 en 91, 92 en 94 Nadere uitvoering van de werkzaamheden in 2024.
87 Voorbereidingsfase loopt door plannen en scenario's worden uitgewerkt
88 Het project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment vindt er een afwikkeling van subsidies plaats. De verwachting is dat het project binnen het budget blijft.
93 en 95 De werkzaamheden zijn afgerond, maar de financiële afwikkeling wordt in 2024 afgewikkeld.
96 In het eerste voortgangsverslag 2024 wordt een verhoging van het budget voor het voorbereidingskrediet aangevraagd.
102 Realisatie start in tweede helft 2024.
103 t/m 106 Nadere uitvoering van de werkzaamheden in 2024.
107 Afronding werkzaamheden in 2024.
109 Het project loopt en uitvoering van de werkzaamheden is gepland in 2025/2026.
114 Het uitvoeringskrediet wordt in 2024 aangevraagd.
115 t/m 118 Realisatie start in tweede helft 2024.
119 De uitvoeringsfase wordt gefaseerd vanaf medio 2024 tot en met 2025.
120 t/m 124 Nadere uitvoering van de werkzaamheden in 2024.
125 Deze investering is doorgeschoven naar 2024.
126 Deze investering samenvoegen met 7210367 (regel 109). De uitvoering van de werkzaamheden is gepland in 2025/2026.
127 en 130 De voorbereiding lopen. De uitvoering is nog niet gestart en de oplevering zal in 2027/2028 plaatsvinden.
128 Het uitvoeringskrediet wordt in 2024 aangevraagd.
129 Deze investering loopt mee met de duurzaamheidsinvesterinen ESCo project en gaat in 2024 uitgevoerd worden.
131 Deze investering is doorgeschoven en wordt nader uitgevoerd in 2024.
Programma 4
133 Zie voor nadere toelichting regel 20 en 21 van programma 1.
134 Voorbereidingsfase loopt door. Plannen en scenario's worden uitgewerkt.
135 en 136 Nadere uitvoering van de werkzaamheden in 2024.
137 en 138 Deze investeringen lopen mee met de duurzaamheidsinvesterinen ESCo project en gaat in 2024 uitgevoerd worden.
139 t/m 142 Deze investeringen zijn doorgeschoven en wordt nader uitgevoerd in 2024.
143 De uitvoeringswerkzaamheden zijn begonnen en lopen door in 2024.
145, 149 en 150 Deze investeringen zijn doorgeschoven en wordt nader uitgevoerd in 2024.
146 De cilinder is nog niet besteld. We zijn met de aannemer nog in een juridisch traject. De verwachting is dat we in 2024 opdracht geven om de cilinder te maken.
151 Zie voor nadere toelichting regel 41, 68, 70 en 75 van programma 3.
Programma 6
155 Nadere uitvoering van de werkzaamheden in 2024.
157 Zie voor nadere toelichting regel 20 en 21 van programma 1.
158 Onderzoeken lopen, afhankelijk van een juiste locatie.
159 t/m 162 Deze investeringen lopen mee met de duurzaamheidsinvesterinen ESCo project en gaat in 2024 uitgevoerd worden.
163 Deze investering is doorgeschoven en wordt nader uitgevoerd in 2024.
164, 165 en 167 t/m 173 Deze investeringen zijn doorgeschoven en nadere uitvoering (aanbesteding) in 2024.
177 en 179 Deze investeringen worden doorgeschoven naar 2024 in verband met de lange levertijd.
180 t/m 188 Deze investering is doorgeschoven en wordt nader uitgevoerd in 2024.
194 Deze investering is doorgeschoven en wordt in 2024 afgerond.

Toelichting investering met afwijking groter dan € 70.000

Terug naar navigatie - Toelichting investering met afwijking groter dan € 70.000
Regelnr. Omschrijving investering Krediet uitgaven t/m 2023 Krediet inkomsten t/m 2023 Geboekt uitgaven t/m 2023 Geboekte inkomsten t/m 2023 Vrije ruimte t/m 2023 Toelichting
Programma 2
20 Herstel Vestingwallen (Verd Vest.Muiden) 2.012.000 313.500 3.946.866 308.851 -1.939.515 Bij dit krediet moet ook het toegevoegde krediet voor de stalen damwand Oostelijke Vestingwal Muiden worden betrokken. Het project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment vindt er een afwikkeling van subsidies plaats. De financiële eindverantwoording is eind oktober 2023 bij de provincie Noord-Holland ingediend. Tevens is er een claim bij Waternet ingediend over het verhogen van de dekwand. De verwachting is dat op het totale project beperkt gaan overschrijden. In 2024 komen we met een concreet verzoek om hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen.
Programma 2
30 VBK Hocras locatie tijdelijke HV VO 275.000 364.957 -89.957 In het eerste voortgangsverslag 2024 wordt een verhoging van het budget voor het voorbereidingskrediet aangevraagd. Verder hangt het samen met het nieuw vast te stellen IHP.
Programma 3
78 Busbaan Bredius 1.183.070 765.000 1.067.911 290.202 -359.639 Het project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment vindt er een afwikkeling van subsidies plaats. De financiële eindverantwoording in 2024 in te dienen bij de provincie Noord-Holland.
88 Voorbereidingskrediet Verder met de Vesting Muiden 300.000 50.000 514.524 54.628 -209.896 Het project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment vindt er een afwikkeling van subsidies plaats. De verwachting is dat het project binnen het budget blijft.
95 Herinrichting Stationsgebied 1.960.000 800.000 1.400.560 -240.560 De werkzaamheden zijn afgerond, maar de financiële afwikkeling wordt in 2024 afgewikkeld, hierna kan de subsidie aanvraag van de OV-Saal gelden worden afgewikkeld en zal dit project binnen het budget afgesloten kunnen worden.
127 Zonnegeluidswal Naarderwoonbos 2.349.000 1.841.000 651.503 -143.503 De voorbereiding lopen. De uitvoering is nog niet gestart en de oplevering zal in 2027/2028 plaatsvinden.

Voorgenomen investeringen

Terug naar navigatie - Voorgenomen investeringen

In onderstaande tabel staan de nog niet voteerde kredieten uit de Programmabegroting 2023 vermeld, omdat van deze kredieten er in 2023 nog geen separate voorstellen aan de raad is voorgelegd.

Regelnr. Nummer Omschrijving investering Totaal uitgaven Totaal inkomsten Toelichting
1 Programma 2
2 7160318 Renovatie Goois Lyceum 1.248.659 Moet geupdate worden op basis van het nieuwe IHP. Visie is vastgesteld. IHP wordt meegenomen in de Perspectiefnota en gaat seperaat naar de besluitvorming in vanaf maart 2024.
3 7160322 Uitvoeringskrediet KC de Meerstroom 8.916.164 De aanvraag van het uitvoeringskrediet gaat in april 2024 de bestuurlijke route in. Het aanbestedingsresultaat is eind maart 2024 bekend.
4 Programma 3
5 7120254 GOMM Muiden, Vesting Oost 1.394.006 Nadere uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in 2024.
6 7210270 Modernisering parkeervoorziening 572.000 In 2024 worden de vervolgfases van de modernisering van de parkeerketen opgestart.
7 7210394 Uitvoering Brug Hooftlaan 583.000 Nadere uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in 2024.
Totaal 12.713.829