Toelichting

--

Kwaliteit

Als gevolg van de voortdurende pandemie en de beperkende maatregelen die hieruit voortkomen (oa streven naar zo min mogelijk reisbewegingen en contactmomenten tussen scholen en scholieren) is het niet mogelijk om het schoolvoetbaltoernooi in zijn standaardvorm te organiseren. Er is hierover afstemming geweest met de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Daarnaast is ook de KNVB terughoudend en zien zij af van regio-, district- en landelijke finale dagen. Medio april wordt door gemeente en organisator (Sportfondsen BV.) overlegd of er mogelijkheden zijn voor een lokaal toernooi in juni/begin juli dit jaar.  Er is ons veel aan gelegen om het schoolvoetbaltoernooi plaats te laten vinden. Het zorgt voor saamhorigheid, ontmoeting en sportdeelname onder basisschoolleerlingen in Gooise Meren. Een traditie om in ere te houden.