4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Financiële bijstellingen

Renovatie Dak Fort E te Muiden

Terug naar navigatie - Renovatie Dak Fort E te Muiden

In 2015 is gebouw Fort E in Muiden aan de buitenkant opgeknapt, zodat het met een nieuwe functie
kon worden verhuurd. Het is nu verhuurd als bergingen aan de bewoners van de tegenoverliggende
woningen aan het Ravelijnspad. Vanwege vochtproblemen binnen kon niet de maximale huur worden
gevraagd.
Omdat in december 2020 de Forten F en G werden opgeknapt, is tegelijk de vochtproblematiek van
Fort E aangepakt. Dit betekende een extra investering van € 42.000. De extra kapitaallasten worden
meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2022-2025. Daarnaast kan de
verhuuropbrengst worden verhoogd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Totaal programma 4

Terug naar navigatie - Totaal programma 4
Bedragen x € 1.000 Begroting 2021 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e voortgangs-verslag Begroting 2021 gewijzigd
t/m 1 april
Totaal lasten 15.184 384 191 15.759
Totaal baten -8.241 0 5 -8.236
Resultaat voor bestemming 6.943 384 196 7.523
Toevoeging reserves -1.850 413 0 413
Onttrekking reserves 0 -545 0 -2.395
Resultaat na bestemming 5.093 252 196 5.541