6. Programma Werk en Inkomen

Financiële bijstellingen

Totaal programma 6

Terug naar navigatie - Totaal programma 6
Bedragen x € 1.000 Begroting 2021 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e voortgangs-verslag Begroting 2021 gewijzigd
t/m 1 april
Totaal lasten 20.766 104 123 20.993
Totaal baten -12.925 0 -63 -12.988
Resultaat voor bestemming 7.841 104 60 8.005
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Onttrekking reserves -180 -135 0 -315
Resultaat na bestemming 7.661 -31 60 7.690