Bijlage 2 Investeringen

Voorgenomen investeringen

Terug naar navigatie - Voorgenomen investeringen

In het onderstaand overzicht treft u investeringen aan, die nog door de raad in 2021 d.m.v. een raadsvoorstel moeten worden gevoteerd, waarbij in de voortgang van de investering de desbetreffende cel oranje of rood is gearceerd en van een toelichting is voorzien.

De betekenis van een oranje cel is wanneer het onzeker is dat de investering conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt ook oranje gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding < € 70.000 is.

De betekenis van de rode cel is wanneer men zeker weet dat de desbetreffende investering niet conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt ook rood gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding > € 70.000 is.

Regelnr. Omschrijving investering Voortgang
1 Programma 3
2 Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194
3 Modernisering parkeervoorziening
4 Wegen Graaf Wichmanlaan e.o.
5 Wegen GOMM Muiderberg, van der Helstpark
6 Wegen GOMM Muiderberg, Dorpsstraat
7 OV Graaf Wichmanlaan e.o.
8 Programma 5
9 Riolering Spiegelstr. e.o. Pj 194
10 Riolering Graaf Wichmanlaan eo
11 Riolering GOMM Muiden, Vesting Oost
12 Riolering GOMM Muiderberg, van der Helstpark
13 Riolering GOMM Muiderberg, Dorpsstraat
14 Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194
15 Groen Graaf Wichmanlaan e.o.

Toelichting voorgenomen investeringen

Terug naar navigatie - Toelichting voorgenomen investeringen
Programma 3
Regelnr. Toelichting
2 De investering zal naar verwachting in de jaren 2022 en 2023 worden uitgevoerd.
3 De investering zal naar verwachting in de jaren 2022 en 2023 worden uitgevoerd.
4 De investering zal naar verwachting in de jaren 2023 en 2024 worden uitgevoerd.
5 In de perspectiefnota 2022 zal € 85.000 extra krediet worden aangevraagd. De werkzaamheden aan van der Helstpark zal worden doorgeschoven naar het derde kwartaal 2022. Dit wordt veroorzaakt door: Scope-uitbreiding, integrale uitvoering met 'warmtenet' en temporiseren o.b.v. beschikbare capaciteit.
6 In de perspectiefnota 2022 zal € 94.000 extra krediet worden aangevraagd. De werkzaamheden aan Dorpstraat wordt doorgeschoven en gepland in 2025. De voorbereiding start in 2023. Het doorschuiven van de werkzaamheden wordt veroorzaakt door: Scope-uitbreiding, integrale uitvoering met 'warmtenet' en temporiseren o.b.v. beschikbare capaciteit.
7 De investering zal naar verwachting in de jaren 2023 en 2024 worden uitgevoerd.
Programma 5
9 De investering zal naar verwachting in de jaren 2022 en 2023 worden uitgevoerd.
10 De investering zal naar verwachting in de jaren 2023 en 2024 worden uitgevoerd.
11 In de perspectiefnota 2022 zal € 149.000 extra krediet worden aangevraagd. De realisatie rioolvervanging en grootschalig onderhoud wordt doorgeschoven naar het eerste kwartaal 2023. Dit wordt veroorzaakt door: Scope-uitbreiding en temporiseren o.b.v. beschikbare capaciteit.
12 In de perspectiefnota 2022 zal € 624.000 extra krediet worden aangevraagd. De werkzaamheden aan van der Helstpark zal worden doorgeschoven naar het derde kwartaal 2022. Dit wordt veroorzaakt door: Scope-uitbreiding, integrale uitvoering met 'warmtenet' en temporiseren o.b.v. beschikbare capaciteit.
13 In de perspectiefnota 2022 zal € 706.000 extra krediet worden aangevraagd. De werkzaamheden aan Dorpstraat wordt doorgeschoven en gepland in 2025. De voorbereiding start in 2023. Het doorschuiven van de werkzaamheden wordt veroorzaakt door: Scope-uitbreiding, integrale uitvoering met 'warmtenet' en temporiseren o.b.v. beschikbare capaciteit.
14 De investering zal naar verwachting in de jaren 2022 en 2023 worden uitgevoerd.
15 De investering zal naar verwachting in de jaren 2023 en 2024 worden uitgevoerd.

Lopende investeringen

Terug naar navigatie - Lopende investeringen

In het onderstaand overzicht van de lopende investeringen treft u die investeringen aan, waarbij in de voortgang van de investering de desbetreffende cel oranje of rood is gearceerd en van een toelichting zijn voorzien. De betekenis wanneer een cel oranje is gearceerd: als het onzeker is dat de investering conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd.

De desbetreffende cel wordt ook oranje gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding < € 70.000.

De betekenis wanneer een cel rood is gearceerd: wanneer men zeker weet dat desbetreffende investering niet conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt rood gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding > € 70.000.

Regelnr. Omschrijving investering Voortgang
1 Programma 3
2 Fundering zoutsilo
3 Wegen Beerensteinerlaan e.o. Pj 190
4 Rotonde Rijksweg-Churchillstraat
5 Voorber krediet Tuindorp Keverdijk
6 Emmaschool Lomanplein wegen Pj 212
7 Emmaschool Lomanplein OV Pj 205
8 Inrichting buitenterrein gemeentehuis GM
9 Herbouw brug in de Goog
10 Op. Verl. Beerensteinerlaan Pj 190
11 Herinrichting Stationsgebied
12 GOMM Muiden, Vesting Oost OV
13 GOMM Muiderberg, Buitendijke OV
14 Programma 5
15 Riolering Beerensteinerlaan Pj 190
16 Reparaties riolering e.d.
17 Emmaschool Lomanplein riool Pj 205
18 Uitbreiden Nieuw Valkeveen
19 Uitv maatreg kwetsbare loc wateroverlast
20 Riolering Eikenlaan Pj 213
21 VBK Riolering Graaf Wichmanlaan e.o.
22 VBK Riolering Oostereng deelplan 1
23 VBK GOMM Muiderberg, Dorpsstraat
24 Plantsoen Beerensteinerlaan
25 Aanleg Tiny Forest
26 Programma 7
27 Renovatie Juliana Dalton school
28 Programma 8
29 Verv. clubgebouwtje Jeu de Boules Bussum
30 Verbouwing Kantine en Terras NVC
31 Groen Eikenlaan Pj 213
32 Wegen Eikenlaan Pj 213
33 Programma 9
34 Gemeentehuis Muiden 2016
35 Tractor Sportpark

Toelichting lopende investeringen

Terug naar navigatie - Toelichting lopende investeringen
Programma 3
Regelnr. Toelichting
2 Werk in voorbereiding. Nader onderzoek loopt, in augustus uitsluitsel.
3 Werk gestart in 1e kwartaal 2021. Oplevering/einde werkzaamheden: 1e kwartaal 2022.
4 Er loopt nog een discussie over het BTW aspect bij de afrekening met Rijkswaterstaat.
5 De voorbereiding zal in 2022 plaatsvinden en de uitvoering verschuift naar 2024.
6 Er wordt voor deze investering in het voortgangsverslag een aanvullend krediet van € 49.000 aangevraagd.
7 Er wordt voor deze investering in het voortgangsverslag een aanvullend krediet van € 13.000 aangevraagd.
8 Start van de werkzaamheden in het tweede kwartaal 2021.
9 Er wordt voor deze investering in het voortgangsverslag een aanvullend krediet aangevraagd van € 22.000.
10 Werk is gestart in het 1e kwartaal 2021. Oplevering/einde werkzaamheden: 1e kwartaal 2022.
11 Zit in aanbestedingsfase, rond zomer start realisatie. Oplevering juni 2022.
12 De uitvoering zal in 2023 plaatsvinden.
13 De uitvoering zal in 2024 plaatsvinden.
Programma 5
15 en 24 Werk is gestart in het 1e kwartaal 2021. Oplevering/einde werkzaamheden: 1e kwartaal 2022.
16 en 19 Voorgesteld wordt om de investering Reparaties riolering e.d. met de investering Uitvoering maatregelen kwetsbare locatie wateroverlast (regel 18), die beide betrekking hebben op de uitvoering project Buitenruimte Gemeentehuis, samen te voegen.
17 De budgetoverschrijding van deze investering is zo'n €5.000. Dit wordt gedekt door een onttrekking uit de voorziening vervangingsinvestering riolering.
18 Start werkzaamheden 1e kwartaal 2021, ingebruikname in mei 2021, groenaanplant in 4e kwartaal 2021.
20 Er wordt voor deze investering in het voortgangsverslag een aanvullend krediet aangevraagd van € 195.000.
21 Initiatiefase is gestart in het vierde kwartaal 2020. Jaar van uitvoering is 2023.
22 Initiatiefase start tweede kwartaal 2021. Jaar van uitvoering nog niet bekend.
23 Voorbereiding start in 2023. Jaar van uitvoering 2025.
25 Dit Tiny Forest wordt in 2022 gerealiseerd na afloop van de bouw van de woningen (Project Stork-locatie).
Programma 7
27 Er wordt voor deze investering in het voortgangsverslag een aanvullend krediet aangevraagd van € 367.000.
Programma 8
29 Als gevolg van een moeilijk bereikbare locatie voor transport van bouwmaterialen en verhoging van de bouwkosten wordt voor deze investering in dit voorgangsverslag een aanvullend krediet van € 15.000 aangevraagd.
30 De werkzaamheden voor de verbouwing kantine en terras NVC zijn afgerond, echter door onvoorzien meerwerk is er een overschrijding ten opzichte van de raming. Hiervoor wordt in dit voortgangsverslag een aanvullend krediet van € 12.000 aangevraagd.
31 Er wordt voor deze investering in het voortgangsverslag een aanvullend krediet aangevraagd van € 20.000.
32 Er wordt voor deze investering in het voortgangsverslag een aanvullend krediet aangevraagd van € 35.000.
Programma 9
34 Wachten is op uitspraak in de bodemzaak tegen het bestemmingsplan bij de RvS. Deze is nodig omdat we niet kunnen leveren alvorens het bestemmingplan onherroepelijk is. Planning is nu start 1 juli 2021, de voorbereidingen daartoe worden nu getroffen. Afsluiting project in 2021.
35 Deze investeringen kan worden doorgeschoven naar 2022, is afhankelijk van besluitvorming en uitwerking harmonisatie sport.