Toelichting

--

Kwaliteit

Evalueren dienstverlening: geen bijzonderheden.

Administratieve lastenverlichting:  het regionale project heeft een wat langzamere voortgang vanwege regionale prioriteitstelling op inkoop en ontwikkeling regiovisie Jeugd. De verwachting is dat later in 2021 voor dit regionale project verdere stappen worden gezet. Waarbij geldt dat het lokale is verweven met het regionale en beide dus hetzelfde tijdpad lopen.

Plan 18: geen bijzonderheden. 

Verbeteren dienstverlening: geen bijzonderheden.